4 boyutlu yazıcı ile şekil değiştiren robotlar 4B

MIT 4B printer ile şekil değiştiren origami robotlar bastı. Kendi üzerine katlanan bu akıllı robotlar ihtiyaca göre şekil değiştiren programlanabilir madde ile basılıyor (bu örnekte ısıya duyarlı plastik). Aslında kadınlar da karnında organik madde (bebek) basan birer biyoprinter. Peki zaman içinde şekil değiştiren programlı baskı malzemeleriyle çalışan 4D printerlar endüstri 4.0’ı nasıl gerçekleştirecek?

4B PRİNTER İLE ROBOTLAŞMA VE ENDÜSTRİ 4.0

3B printerı anladık da 4B printer ne oluyor? Yoksa 4B printer basit bir pazarlama sloganı mı? Aslında değil. 4 boyutlu baskı derken, 3B printerda basılan ama zamanla şekil değiştiren akıllı malzemelerden söz ediyoruz.

3B printerla yassı kartona basılan origami robotlar, ısınınca katlanan özel plastik tabakası sayesinde Transformers gibi şekil değiştirerek ayağa kalkıyor ve masada dolaşmaya başlıyor. MIT araştırmacıları bunu 80’lerde geliştirilen basit bir teknolojiyle başardı:

Hafızalı plastikler.

Karton üzerine basılan ince elektronik film tabakası aslında robotun sinir sistemini oluşturuyor ve araştırmacılar robotu ısıttığı zaman, plastik kaplı karton önceden çizilen kesit yerlerinden katlanarak robotu ayağa kaldırıyor. Kısacası bu robotlar önceden programlanan ve ortam şartlarına göre şekil değiştiren 3B baskı malzemelerinden üretiliyor. Bu da bize nesnelerin internetinin şekil değiştiren sensörlerle gerçekleşeceğini gösteriyor.

GERÇEK ENDÜSTRİ 4.0 İÇİN

Kendi kendine katlanan origami robotlar zamanla bakteri gibi çoğalacak, evrim geçirecek ve memeliler gibi büyüyüp gelişecek. Bütün bunu programlanabilir madde ile ihtiyaca göre şekil değiştirerek yapacak. Böylece üretimde maksimum enerji tasarrufu sağlayacak: Bir şeyi tam boy basmak yerine, yumurtadan çıkan civciv gibi yavru halinde basacağız.

Böylece nesnelerin internetini oluşturan akıllı cihazlar ve eşyalar az enerjiyle maksimum verim sağyarak hem doğal kaynaklardan hem de maliyetten tasarruf sağlayacak. Endüstri 4.0 sadece maliyet ve üretimde değil, enerji tasarrufunda da ölçeklenebilirlik sağlayacak.

 

4B Printer ile Şekil Değiştiren Robotlar Basın

CEVAP VER