5E Öğretim Modeli – Teknoloji ve tasarım dersi

0
97 views

5E Öğretim Modeli – Teknoloji ve tasarım dersi

Ülkemizde eğitimin kalitesini artırmak ve dünyada yapılan reformlara ayak uydurmak için farklı dönemlerde öğretim programlarında değişikliklere gidilmiştir.Hazırlanan ve yeni uygulamaya konulan öğretim programının felsefesini, son yıllarda yaygın olarak kullanılan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı oluşturmaktadır. İlgili literatür incelendiğinde, yapılandırmacı yaklaşımın sınıf ortamında uygulanma modelleri olarak dört aşamalı model, 5E modeli ve 7E modelinin kullanıldığı görülmektedir.

İlk zamanlarda öğrenenlerin bilgiyi nasıl öğrendiklerini açıklamaya çalışan yapılandırmacılık, zamanla öğrenenlerin bilgiyi zihinde nasıl yapılandırdıklarını açıklamaya çalışan bir yaklaşım halini almıştır. Öğrenme; mevcut bilgiyi ezberlemeye değil, bilgiyi zihinde yapılandırmaya, bilgiyi anlamlandırmaya, yorumlamaya, yeni durumlara transfer etmeye ve bilgide yeni bilgiler üretmeye dayanır. Öğrenen, bilgiyi her türlü yaşam problemlerini çözmede uygulamaya koyar (Perkins, 1999).
Eğitim öğretimde çocuklarımıza bilgiyi sadece öğretmek, hatta en kötüsü ezberletmek çağımızda önemini yitirmiştir. Önemli olan çocuklarımızın, öğretilen bilgilerden yeni bilgilere ulaşabilmeleridir. Yani çocuklarımız, öğrendikleri mevcut bilgilerden hareketle yeni bilgilere kendileri ulaşabilmelidir.
O halde çocuklarımız, her türlü bilginin yüklendiği bellek olarak görülmemelidir.

Öğretmen Adayları İçin Önemi

1- Öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran bir rehber, bir yardımcı veya kılavuz olmaktır
2- Öğrenciyi merkeze almalı
3- Öğrencilerin ön bilgilerinden hareketle, onların ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle, katılımcı gözlemci olarak öğrenme-öğretme sürecini yönlendirmelidir.
4- Bilginin zihinde yapılandırılmasının farkına varılacak ve nasıl öğrenildiğinin yansıtılmasını sağlayacak öğrenme öğretme yaşantıları düzenlenmelidir
5- Bu süreçte farklı strateji, yöntem teknikler kullanılmalıdır.
6- Konuyla ilgili öğrencilerin merakını uyandıracak çeşitli materyaller sınıfta sergilenir.
7- Sınıf ortamında istenilen amaca ulaşabilmek için öğretmenlerin öğretim programlarını benimsemeleri gerekir.
8- Öğretmenler gerekli bilgi ve beceriye sahip değillerse programın başarılı olması düşünülemez.

5E Modeli Nedir?

1- Öğrencilerin yeni kavramları keşfetmelerini ve onları önceki bilgileriyle kaynaştırmalarını hedef alır
2- Gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri öğrencileri, problem durumunda kendi bilgilerini yine kendilerinin oluşturmalarını sağlayacak şekilde düzenlenir
3- 5E modeli öğretmen için bir yardımcı ve düzenleyici modeldir.
4- Öğretmen için genel bir çerçevedir
5- Öğrencinin araştırma merakını artıran etkinliklerden oluşmaktadır.
6- Öğrencileri motive ederek dikkatlerini çeker
7- Öğretmen için dersi basamaklandırarak planlayan bir yaklaşımdır.

5E Modeli Aşamaları

Dikkat çekme-giriş (Engage-Enter)
Keşfetme (Explore)
Açıklama (Explain)
Derinleştirme (Elaborate)
Değerlendirme (Evaluate)

 

 

CEVAP VER