7. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

0
2.617 views

7. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

SİTEYE GİT

Başvuru yapabilmeniz için aşağıdaki şartnameyi okuyup kabul etmelisiniz.
Başvuru sırasında şartnameye tekrar gözatmak isterseniz şartnameyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

7. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”, Türkiye’de yurt dışına satılabilme potansiyeline sahip mobilya tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak ve geleceğin mobilya tasarımcıları olabilecek yetenekteki öğrencilerin tasarıma yönlendirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İlkokul, Ortaokul ve Lise okullarında hâlihazırda okuyan ve bunu belgeleyebilecek öğrenciler katılabilir..

Geleceğin mobilyalarını tasarlayan öğrencilerimiz, yarışmaya yurt dışına satılabilme potansiyeline sahip olan ve hayal ettikleri tüm mobilya çeşitlerini çizerek katılım sağlayabilirler (Oturma odaları, yatak odaları, yemek odaları, çocuk odaları, oyuncak, mutfak, banyo, ofis… vs tasarımları)..

1. Yarışmada;

 • “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”,
 • “Lisans Öğrencisi Kategorisi” ve
 • “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi” olmak üzere 3 ayrı kategori bulunmaktadır.

2.Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

3.Yarışmanın “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve halihazırda İlkokul, Ortaokul ve Lise okullarında okuyan ve bunu belgeleyebilecek öğrencilerin katılımına açıktır.

4.Yarışma grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin bireysel olduğu kadar grup olarak da yarışmaya katılmaları mümkündür.

Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Kendi kategorilerinde farklı sınıf seviyelerinden öğrenciler grup oluşturabilir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda tüm grup üyeleri İlkokul, Ortaokul veya Lise Öğrencisi olmalıdır. Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır.

4.Yarışmacıların;

a- Asli Jüri üyeleri ve yarışmayı açan kuruluşta çalışanların herhangi birinin birinci dereceden akrabası olmaması,

b- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

5. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır.

Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

İhracatçı Birlikleri – 7. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” iki aşamadan oluşmaktadır..

Birinci Aşama: Bu aşamada, bir tek tasarım olmak koşulu ile A3 boyutunda, ölçekli ve beyaz zeminde bir tasarım önerisi istenilmektedir (Başvuru Belgesi 3’de örneği verilen özel proje kâğıdı üzerine bilgisayar ortamında veya elle çizildikten sonra OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılacaktır).

İkinci Aşama: Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve İkinci Aşamada İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin tasarımları, profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. Bu nedenle İkinci Aşama’ya kalan projelerin çizimi ……….* tarihinde projenin sahibi öğrencilerle beraber yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından törenin yapıldığı salondan ayrı bir salonda Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır.

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın programına göre ayarlanacağından yarışma takvimindeki tüm tarihler ileride açıklanacaktır.

1.Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır.

2.Yarışmacılar aşağıda listelenen 6 başvuru belgesini WEB sitesi aracılığıyla doldurarak veya yükleyerek kolaylıkla yarışmaya başvurabilir:

 • 1) Taahhütname
 • 2) Kimlik Bilgi Formu
 • 3) Özel Proje Kâğıdı
 • 4) Öğrenci Belgesi
 • 5) Vesikalık Fotoğraf
 • 6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.Yukarıda sözü edilen 6 başvuru belgesinin doldurulması veya yüklenmesine ilişkin detaylar aşağıda açıklanmaktadır. Birinci Aşamada her yarışmacı aşağıda belirtilmiş basamakları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:

 • Yarışmacılar WEB sitesinden (www.designforexport.org) temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okur,
 • Ardından “Taahhütname” (Başvuru Belgesi 1) ve “Kimlik Bilgi Formu”nu (Başvuru Belgesi 2) eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylar,
 • Ekranda hazır örneği verilen A3 boyutundaki özel proje kâğıdına (Başvuru Belgesi 3) ister bilgisayar ortamında isterse dökümünü alıp elle çizip tarayarak tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak hazırlar.
 • Tasarımlar aşağıda belirtilen 3 farklı şekilde OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılır:

1. e-posta ile yarisma@designforexport.org adresine gönderilir. (en fazla 3 MB boyutunda) (tüm yarışmacıların e-postada dosya ismini projenin rumuzu olarak belirlemesi gerekmektedir),
2. Daha küçük boyutta WEB sayfasına doğrudan eklenir. (en fazla 500 KB boyutunda)
3. A3 normunda kâğıt üzerine basılarak posta yoluyla veya elden OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılır.

(Not: Tasarımlar her üç şekilde de OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılmalıdır)

 • Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır (Örnek Rumuz:ABC01234).
 • Tasarım yapılan sayfanın alt kısmına aşağıda örneği verilen şekilde tasarıma ait açıklamalar yazılacaktır.

Tasarıma Ait Açıklamalar:
(Sayfanın alttan 5 cm. yukarıda çizilecek bir çizginin sağ alt kısmına aşağıdaki sırayla yazılacaktır)

 • 1. Tema ve Kategorisi
 • 2. Tasarımın İsim Önerisi
 • Yarışmacılar tüm bu işlemlerin ardından “Öğrenci Belgesi” (Başvuru Belgesi 4), “Vesikalık Fotoğraf” (Başvuru Belgesi 5) ve “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi”ni (Başvuru Belgesi 6) WEB sitesine doğrudan yükleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştıracak ve yarışmaya başvuru işlemini tamamlayacaktır.
 • Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve WEB sitesine yüklenerek bilgilerin OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaşmasını takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun OAİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.
 • İkinci Aşama’da “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri”nin tasarımları, profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. Bu nedenle İkinci Aşama’ya kalan projelerin çizimi ……….* tarihinde projenin sahibi öğrencilerle beraber “Proje Çizimi Toplantısı”nda yapılacağından, İkinci Aşama’ya kalan tüm öğrencilerin WEB sitesinde (www.designforexport.org) yeri duyurulacak “Proje Çizimi Toplantısı”na katılması gerekmektedir.
 • Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir. Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri; Birinci Aşama’da sadece “Yarışma Sekreteryası” tarafından bilinecek, İkinci Aşama’da ise “Asli Jüri Üyeleri” de açık olarak yarışmacıların kimliklerini bilecek ve ödül alacak tasarımları seçmek üzere değerlendirme yapacaktır.
 • WEB sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Sırasıyla; tüm yarışmacılar tarafından yarışma şartnamesinin okunması, “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri” için hazırlanan anketin cevaplanması ve ardından Ek 2’de listesi bulunan yarışma başvuru belgelerinin tüm yarışmacılar tarafından doldurulması işlemlerinin ardından yarışma taahhütnamesinin onaylanması aşamasına geçilecektir. Taahhütname onaylanması işlemi ile yarışmacılar katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ayrıca, uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Grup çalışmalarında “Taahhütname Formu”nda grup olduğunu belirten ikon işaretlenecek, iki ayrı taahhütname formu doldurulacak, ekrana ilk çıkan “Taahhütname Formu” grubun temsilcisi olarak seçilen ve formda belirtilen grup lideri adına doldurulacak, bu formun doldurulmasının ardından ekrana ikinci “Taahhütname Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri girilerek doldurulacaktır. Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu bildiren söz konusu “Taahhütname”yi doldurup onaylayacaklardır.
 • Tasarımcılar bütün anlatımlarını, ister bilgisayar üzerinde isterse ekranda hazır örneği verilen özel proje kâğıdının dökümünü alıp elle çizip tarayarak yapabileceklerdir. Tasarımcılar, istemeleri halinde WEB sitesinde örneği verilen 1 sayfalık beyaz zeminli, ölçekli ve A3 boyutundaki özel proje kâğıdı üzerinde tasarımlarını gerçekleştirebileceklerdir. Yatay olarak kullanılacak olan bu kâğıdın sağ üst köşesine üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır (Örnek Rumuz: ABC01234).
 • Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri kadar tasarımla katılabileceklerdir.
 • Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında vesikalık fotoğraflarını ekleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık içerisinde kullanılması amacıyla istenilmektedir.
 • Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının taranmış halini yükleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir.
 • OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımda rumuz, katılım teması ve kategorisi dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
 • A3 boyutundaki özel proje kâğıdı üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

 

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın programına göre ayarlanacağından yarışma takvimindeki tüm tarihler ileride açıklanacaktır.

Yarışma ödül töreni tarihi Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın programına göre ayarlanacağı takvimdeki tüm tarihler ileriki zamanda şartnameye eklenecektir.

Onur Jüri Üyeleri
M.Zafer ÇAĞLAYAN Ekonomi Bakanı
M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU TOBB Başkanı
Ahmet YAKICI Ekonomi Bakanı Müsteşarı
Mehmet BÜYÜKEKŞİ Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
İbrahim ŞAHİN Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müd.
Doç.Dr. Temel KOTİL Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yön.Kur. Üyesi
Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı
Eyüp MUHCU Mimarlar Odası Başkanı
Levent TÜMER İç Mimarlar Odası Başkanı
Mehmet Zeki İYİBAŞ MUDER Yönetim Kurulu Başkanı
Ercan ATA OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Güleç MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı
Murat TUNÇ MOBDER Yönetim Kurulu Başkanı
Engin KÜÇÜK MOBSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Rıza ERCAN Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı
Hüseyin TAKLACI Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı
Tülin ERSÖZ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Ofisi Müdürü
Dr. Ferdinando PASTORE İtalyan Ticaret Merkezi (İCE) Müdürü
Bülent ÖZÜKAN Boyut Yayın Grubu
Ahmet KAHRAMAN Orta Anadolu Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı
Abdullah TEVER İstanbul Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı
M. Bülent AYMEN Akdeniz Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı
Nurettin TARAKÇIOĞLU Ege Ağaç Mam.ve Orm.İhr.Bir.Y.K.Başkanı

 

Asli Jüri Üyeleri
Jüri Başkanı : Prof. Önder KÜÇÜKERMAN
Üye: Reşit SOLEY
Üye: Aziz SARIYER
Üye: Jan NAHUM
Üye: Mustafa TONER
Üye: Kaan DERİCİOĞLU
Üye: Ahmet KALELİ
Üye: Didem ÇAPA
Üye: Fatih KIRAL
Üye: Murat ARMAĞAN
Üye: Renan GÖKYAY

Yarışmayı düzenleyen kuruluşta çalışan, Yönetim Kurulu’nda temsil edilen, herhangi bir şekilde ortaklığı bulunan yada organizatör kuruluştaki yöneticiler ile birinci derece akrabalığı bulunan kişiler yarışmanın “Asli Jüri Üyesi” olamaz.

Komite Başkanı Mehmet BALIKÇIOĞLU OAİB.Y.K.Bşk.Yrd.
Komite Üyesi Zeynep KÜRKLÜ OAİB.Y.K.Bşk.Yrd.
Komite Üyesi Erol ATA OAİB.Y.K. Üyesi

Başarılı olan tasarımlara verilecek toplam 8 ödül bulunmaktadır. Sponsor firmaların alınmasına devam edildiğinden söz konusu ödül sayısında artış yada azalış olması ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle ödüllerin isimleri şartnameye yazılmamış olup, tüm sponsor firmaların netleşmesini müteakip ilgili tüm dokümanlara eklenecektir.

Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacılar ödüllerini, ödül töreni sırasında çek olarak teslim alacak ve herhangi bir Akbank Şubesi’nden 1 hafta sonra velileri vesayetinde (velileri ile beraber bankaya giderek) tahsil edebileceklerdir.

GELECEĞİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİ YARATICI ÇÖZÜMLERE TEŞVİK KATEGORİSİ

(Geleceğin ……) İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 1.500 TL
(Geleceğin ……) Bürotime Platin Özel Ödülü 750 TL
(Geleceğin ……) Atagür Ahşap Altın Özel Ödülü 500 TL
(Geleceğin ……) Emo Home Altın Özel Ödülü 500 TL
(Geleceğin ……) Ersa Altın Özel Ödülü 500 TL
(Geleceğin ……) Gentaş Altın Özel Ödülü 500 TL
(Geleceğin ……) Madeş Altın Özel Ödülü 500 TL
(Geleceğin ……) Sanset İkoor Altın Özel Ödülü 500 TL

1) Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir.

2) Parantez içinde (…..) olarak belirtilen tasarım isimleri, geleceğin tasarımcıları olan öğrencilerimizin çizdikleri tasarımlara göre ödül töreni sırasında adlandırılacaktır.

Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir. Ancak para ödülü yarışmacı sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade etmektedir.

Yarışma Sekreteryası : Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cd. No: 120 Balgat-Çankaya/ANKARA
Tel: 0-312-447 27 40/ Dahili:187
Faks: 0-312-446 96 05/447 01 80
E-posta: yarisma@designforexport.org
olarak belirlenmiştir.

Esma Sultan Yalısı
Muallim Naci Cad. Yalıçıkmazı Sk. No: 20
Ortaköy 34347 İstanbul/TÜRKİYE

Birinci Aşamada dereceye giren yarışmacıların rumuzları ……….* tarihleri arasında www.designforexport.org ve www.oaib.gov.tr WEB sitelerinde açıklanacaktır.

İkinci Aşama sonucunda ödül kazananlar ise ……….* tarihinde yapılacak olan ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında en geç beş iş günü içinde Yarışma Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde (www.designforexport.org, www.oaib.gov.tr, www.iib.org.tr, www.akib.org.tr, www. egebirlik.org.tr) ilan edilecektir.

* Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın programına göre ayarlanacağından yarışma takvimindeki tüm tarihler ileride açıklanacaktır.

Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve İkinci Aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır. Yarışmacıların tasarımlarının üç boyutlu hale getirilmesi için 28 Ocak 2013 tarihinde, detayları İkinci Aşamaya kalanlarla paylaşılacak olan Proje Çizim Toplantısı yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır. Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

Yukarıda belirtildiği gibi, Asli Jüri Üyeleri tarafından İkinci Aşamada ödül almaya layık görülen ve Onur Jüri Üyeleri tarafından ödül töreni esnasında uygun bulunan projeler, ödül töreninde açıklanacak ve kazanan ismi boş bırakılarak basımı yapılan sertifikaların üzerine kazanan yarışmacıların isimleri bir kaligraf tarafından yazılarak ödül alan tasarımcılara sertifika ve ödülleri törende teslim edilecektir.

 • 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.
 • arışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan tasarımlar, ……….* tarihleri arasında ise Dış Ticaret Kompleksi’nde sergilenecektir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, düzenlenen yarışma sergisini, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.
 • Dereceye giremeyen tasarımların paftaları, ……….* tarihleri arasında Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan bu yarışmaya verilmiş tasarım paftalarından Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz.
 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri üyeleri ile sponsor firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin üyeleri ile sponsor firmaların, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.
 • Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bahse konu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile söz konusu hakları devir almak isteyenlerin, yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.

  Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyeleri ile sponsor firmaların, ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyeleri ile sponsor firmaların önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.

  Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.

 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.
 • Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının üzerine “AÇIKLANABİLİR” ibaresi yazması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenecektir, bunun yanında bu ibare tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer alması ile ödül töreninde çekilecek fotoğrafların gerekli görüldüğünde yayınlanmasının tasarımcı/tasarımcılar tarafından uygun görüldüğü anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekreteryası ve İkinci Aşama teslim tarihinden sonra Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir; anılan ibarenin bulunması halinde, yarışmacıların tasarımlarının görselleri yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar açılabilir kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.
 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

  Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine iptalin olduğu tema ve kategoride en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde duyurulacaktır.

 • Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, ödüllerin bir temadan diğer bir temaya aktarılması da dahil olmak üzere, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında Birinci Aşama, İkinci Aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.
 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
 • Bu yarışmaya WEB sitesi (www.designforexport.org) aracılığıyla katılan ve onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

* Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın programına göre ayarlanacağından yarışma takvimindeki tüm tarihler ileride açıklanacaktır.

CEVAP VER