Bilgisayar Destekli Tasarım 7.sınıf

0
991 views

Bu ünitede öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım bilgisini ve süreçlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.

 1. TT. 7. B. 2. 1. Tasarımı için taslak çizimler yapar.

Gerçek hayatta karşılaşılan probleme ilişkin düşünülen çözüm önerisini veya geçerkleştirebileceği hayalini kâğıt üzerinde iki boyutlu olarak gösterilir.

 1. 7. B. 2. 2. Taslak çizimlerini bilgisayar yardımıyla iki boyutlu görsellere dönüştürür.

Resim ve grafik işleme yazılımları açıklanır ve en az bir tanesi kullanılarak görsel oluşturulur.

 1. 7. B. 2. 3. Tasarım fikrini açıklamak için çoklu ortam sunusu hazırlar.

Çoklu ortam yazılımları ile sesli ve hareketli sunular hazırlayarak sınıf ortamında sunulması üzerinde durulur. Bu kazanım 5 ve 6. sınıflardaki zorunlu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi ile 7 ve 8. sınıflardaki seçmeli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin “Ürün Oluşturma” ünitesi ile ilişkilendirilmelidir.

Gerçek hayatta karşılaşılan probleme ilişkin düşünülen çözüm önerisini veya geçerkleştirebileceği hayalini kâğıt üzerinde iki boyutlu olarak gösterilir.

Tasarım Nedir? Bir problemin çözümü demektir. Tasarım problemleri, genellikle iki boyutlu yüzeyler üzerinde çözülür. 2 Boyut, 3 Boyut konusunu ise Mustafa AYDIN hocam dün anlattı.

Tasarımcı Kimdir? güncel bir bilgiyi, çağdaş bir beğeni anlayışı içinde ve yine çağdaş araç ve malzemelerle sunan kişidir. Bu nedenle de yeni eğilimleri, teknolojik buluşları ve yaşadığı dönem içinde tartışılan alan konularını ve sorunlarını yakından izleyendir.

Gerçek hayatta karşılaşılan probleme ilişkin düşünülen çözüm önerisini veya geçerkleştirebileceği hayalini kâğıt üzerinde iki boyutlu olarak gösterilir.

Taslak Nedir? Bir probleme dayalı olan çözümün görselleştirilmesidir. Görselleştirme ise, bir tasarımın en önemli yaratıcı evresidir.

Görselleştirmenin ilk basamağı olan taslaklar, yaratıcı düşünceleri yalınlaştırarak aktaran görsel notlar ya da karalamalar olarak da tanımlanabilir

 

 • Ayrıntılı bir taslağın hazırlanmasında bazı değişik evreler söz konusudur:
 • Karalamalar
 • Ön Taslaklar
 • Ayrıntılı Taslaklar
 • Her taslak, birer zihinsel alıştırmadır.
 • Taslak aşaması, tasarım sürecinin belkide en uzun tutulması gereken evresidir. Düşüncenin, yaratıcı zekanın, deneyselliğin ve gelişmişliğin bir göstergesidir.
 • Özellikle öğrenciler, bu yaratıcı evreye temiz ve özenli bir uygulamadan çok daha fazla önem vermelidirler.

 

 • Görünüş ve Perspektif
 • Görünüş Nedir? Eşlenik dik izdüşüm kurallarına göre belli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş izdüşümlere görünüş denir. (Geniş Bilgi Kitapta var.) (Video İzlet)
 • Perspektif Nedir? Herhangi bir cismin göze yaptığı büyüklük etkisi o cisim ile göz arasındaki uzaklığa bağlıdır. Nitekim, gerçekte birbirinin tıpatıp eşi olan iki cisimden göze daha yakın olanı, (göze daha uzak olanına oranla) daha büyük olarak görülür (Geniş Bilgi Kitapta var.) (Video İzlet)

Bilgisayar destekli tasarım programları

CEVAP VER