İnovatif düşüncenin geliştirilmesi ve fikirlerin korunması

İnovatif düşüncenin geliştirilmesi ve fikirlerin korunması

Bu ünitede değişime olan istek, yeniliğe açıklık, inovasyon (yenilik) türleri, AR-GE (araştırma-geliştirme), sürdürülebilirlik; özgün fikirlerin kullanım hakları, koruma yöntemleri ve çeşitleri; patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili ile fikirlerin korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısı konularının öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca inovasyonda beş işlem basamağının (böl, birleştir, çıkart, çoğalt ve simetriyi boz) kullanımına yer verilir.

Rastgele Yazılar

Okulumuza bor minerali isteyelim [ücretsiz]

Okulumuza örnek bor mineralinin gelmesi için Eti maden işletmelerine yolladığım mail. Sizde kendinize göre düzenleyerek dünya rezervinin %73üne sahip olduğumuz BOR mineralini öğrencilerinize anlatabilirsiniz. Ücretsiz...

Bilim fuarı için proje örnekleri [Video]

Bilim fuarında yapılabilecek proje örneklerini sizlerle paylaşıyoruz Videodaki projeler şunlardır. Soruyu bil şekeri kap = Sorulan 5 soruya doğru cevap verildiğinde size şeker veren bir projedir. El çırpmalı...