Düzen kuşağı etkinliklerinde uyulması gereken kurallar

1
6.777 views

Düzen kuşağı etkinliklerinde uyulması gereken kurallar

  • Hazır birimlerin seçiminde sağlık ve güvenlik açısından uygunluk kontrol edilmelidir.Farklı amaçlar için üretilen malzemelerin hazır birim olarak kabul edildiği unutulmamalıdır. Örneğin; pipet, kibrit çöpü vb. malzemelerin üretim amaçlarının asla düzen oluşturmak olmadığı hatırlanmalıdır.(Daha çok 6. sınıflar hazır birim kullanıyordu. Ders kaldırılınca bu madde devre dışı kalmış oldu.)
  • Düzen kuşağı etkinliklerinde öğrenciler başlangıçta hangi düzeni oluşturacağına karar vermemelidir. Ortaya çıkacak düzen, arama ve deneme çalışmalarının sonucunda kendiliğinden ortaya çıkmalıdır. Örneğin; Öğrenci çalışmasına takı, ağaç, çiçek, ev eşyaları vb. yapacağım diyerek başlamamalı ve sonucu bunlara benzer ürünler olan çalışmalar kabul edilmemelidir.
  • Düzen kuşağı etkinliklerinde ortaya çıkan düzenin bir hacmi olmalı ve dengede durabilmeli, çoğalmaya imkân vermeli, tekrarlayan birimler açık ve anlaşılır olmalıdır. Zemine yapıştırılarak çalışılmamalıdır. Düzene gitmede kullanılan geometrik biçim orijinal formunu korumalı, şekil değişikliğine uğramamalıdır.
  • Öğrencilere birimlerin birleştirilmesinde yapıştırma ve geçme tekniklerini kullanmaları için fırsat verilmelidir. Öğrenciler, düzene gitmede yaptıkları arama ve deneme örneklerini tasarım günlüklerine aktarmalıdır.
  • Düzen kuşağı etkinliklerinin yalnızca kâğıt kesmek ve yapıştırmak olduğu algılanmamalı, yaratıcı düşüncenin geliştirmesine, bireysel farklılıkların ve yaratıcılıkların ifade edilmesine fırsat veren birer araç olduğu unutulmamalıdır.

Düzen Kuşağında Neler Yapılır

*Yapılan çalışmalar özgün olmalı..
*Kare, daire ve çizgiden yola çıkarak birim, birimden modül, modülden bir bütün elde edilir.
*Etkinlik sürecinde yapılan tüm çalışmalar kayıt altına alınır. Yani tasarım günlüğü ve etkinlik süreci yazılır..
*Bireysel çalışmalarda yazılanlar ürün dosyasına konur.
*Grup çalışmaları sergi düzenine uygun yapılır. Büyük boy bir fon kağıdına tüm etkinlik süreci, tasarım günlüğü, grup adi, grup üyeleri, modülün maketi vb. çalışmalar yapıştırılır.
*Yapılan çalışmaların teknolojik bir değeri olup olmadığı yada bir teknolojik değere benzetilir.
*En sonda grup sözcüsü ve grup üyeleri konuyu anlatır.

Ne Yapılmaz
*Ortaya çıkan ürün var olan bir nesneye benzetilemez.
*Ürün hiç bir zaman bir zemine oturtulamaz. Kendi basına birim, modüllerin birleşimiyle bir bütündür.
*Başkasından kopya edilemez.
*Ürün düşünce olarak, yaratıcılık açısından size özgü olmalı
*Birim elde ettikten sonra çoğalabilirliği test edilmeden ortaya çıkarmanın bir anlamı olmaz.
*Tasarım günlüğünü zamanında yazın. Diğer bir güne yada haftaya bırakılamaz.

Teknoloji ve tasarım düzen kuşağı 7. sınıf

Birimden Bütüne: Değişkenliği olmayan temel biçimler olan KARE-DAİRE-ÇİZGİ örnekleri kağıt veya kartona çizilir.Seçilen ve çizilen öğe katlanır ve bir birim elde edilir. Bu birimler kesilir ve tekrar sistematik olarak birleştirilir ve bütün oluşturulur. Yani çizilen kareler kesilir ve bunlardan biçimsel ve estetik bir bütün elde edilir.

Teknoloji ve tasarım düzen kuşağı 8. sınıf

Bütünde Farklılık: Değişkenliği olmayan temel biçimler olan KARE-DAİRE-ÇİZGİ vb. kağıt ya da kartona çizilir.7.sınıfta da aynı modelleri kullanmıştı ancak yeni yaptıklarının yön, boyutları ve renkleri farklı olmaktadır.Örneğin boyutları farklı kareler yapılır ve bunlar farklı renklendirilir ve bunlardan BÜTÜN yapılır. Bunlar üst üste veya yan yana veya köşe köşeye yerleştirilir.Örneğin kaleme kağıdı sarar ve boru yapar değişik boy ve kalınlıkta borular yapar bunları değişik renklerde boyar ve bunlardan estetik bir BÜTÜN yapar.Yaptıklarını günlüğe yazar ve öz değerlendirme formunu işler.

1 YORUM

CEVAP VER