MEB SINAV SİSTEMİNDE İNOVASYON YAPTI

0
1.497 views

YENİ SİSTEM…MEB SINAV SİSTEMİNDE İNOVASYON YAPTI..!

Model, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

Modelin amaçları;

-Öğrenci-öğretmen ve okul ilişkisini güncellemek, güçlendirmek

-Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak

-Ülke çapında müfredatın eşzamanlı uygulanmasını sağlamak

-Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak

-Öğretmenin mesleki performansını artırmak

-Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak

-Telefi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak

-Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek

-Öğrencilerin ders dışı, sportif, sanatsal, sosyal, kültürel etkinliklerini değerlendirmek

SİSTEM NASIL UYGULANACAK?

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere

6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan 1 tanesi merkezi olarak gerçekleşecek.

Merkezi değerlendirme kapsamındaki 6 temel ders şunlar; Fen ve Teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük

-Merkezi değerlendirmeler, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde olacak

-Merkezi değerlendirmeler her dönem 2 okul gününe yayılarak yapılacak ve o günlerde okullar tatil olacak

-Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak

-yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek

-merkezi değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek

-Öğrenciler merkezi sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecekler

-Sınavda görevlendirilecek öğretmenler de kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacaklar

-Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler içinde önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı düzenlenecek ve bu sınav belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek

CEVAP VER