Seçmeli derslerde sınav ve not verme işlemi

0
3.155 views

Seçmeli derslerde sınav ve not verme işlemi

Seçmeli derslerde not verilecek mi?

2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 sistemine geçilmesiyle birlikte ortaokullarda seçmeli dersler okutulmaya başlandı. 2012-2013 ve 2014-2015 eğitim öğretim yıllarda seçmeli derslerden not verilmedi. Bu yıl yani 2013-2014 eğitim öğretim yılının başında (26 Temmuz 2014) ilköğretim kurumlar yönetmeliği değişti. Yeni yönetmelikte yer alan bir madde seçmeli derslerde not verilmesini zorunlu kılıyor.

İlgili madde

(3) Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

2014 – 2015 eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli derslerde not verilecek ve verilen not öğrencilerin yıl sonu puanlarına etki edecek.

MEB okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğine burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz

 

Seçmeli derslerde yazılı sınav yapılacak mı?

Yeni yönetmeliğindeki yukarıdaki madde tartışmalara neden oldu. Maddede seçmeli derslere ders etkinliklerine katılım puanı (sözlü notu) verilir deniliyor, yazılı sınav yapılıp yapılmayacağına açıklık getirmiyordu. Bu maddeye dayanarak kimi eğitimciler sadece ders ve etkinliklere katılım puanı verileceğini yazılı sınav yapılmayacağını savunuyordu. Bazı eğitimcilerde yazı sınavı yapılması gerektiğini savunuyordu. Kamuoyunda bu konun çok tartışılması üzerine MEB seçmeli derslerin puanla değerlendirilmesi konulu bir yazı  yayınladı ve seçmeli derslerde yazılı sınavı yapılması gerektiğini belirtti. Yazıda açıkça seçmeli derslerde yazılı sınavı yapılması gerektiği vurgulanıyor.

 

MEB’in seçmeli derslerin puanla değerlendirilmesi konulu yazısından alıntı

Bilindiği üzere ilgi Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; “Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.”, üçüncü fıkrasında “Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise “Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilemez.” denilmektedir.

Yukarıda sözü edilen 22 nci maddenin bir bütün olarak değerlendirilmesinden de anlaşılacağı üzere; ilkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dışındaki tüm derslerden (seçmeli dersler dahil) öğrencilerin sınava tabi tutulması ve puanla değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

secmeli_derslerin_puanla_degerlendirilmesi

http://ortaokulmatematik.net/secmeli-derslerde-not-verilecek-mi-yazili-sinav-yapilacak-mi/

 

CEVAP VER