Stem etkinliği Lift – asansör yapımı

STEM eğitiminin Fen, Matematik, Teknoloji ve Tasarım, vb. derslerin öğretim programlarına entegrasyonunda her bir ders öğretim programı içeriklerindeki diğer derslerle ortak işlenebilecek konular belirlenir ve bu konular için bütünleşik ders etkinlikleri tasarlanır

STEM eğitimlerinin çoğu uygulama etkinlik temelli ve grup çalışmasına dayalı olmaktadır. Bu sebeple, bu tür sorgulamaya, araştırmaya, ürün geliştirmeye ve buluş yapmaya dayalı ders etkinliklerinin gerekleri doğrultusunda ders araç gereçlerine ihtiyaç vardır.

NASIL YAPILIR

arvindguptatoys

CEVAP VER