STEM öğretmen el kitabı, Stem Dokümanları Pdf

0
962 views

STEM öğretmen el kitabı, Stem Dokümanları Pdf

İllerimizde öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilen STEM eğitimi etkinliklerinin bir standarda kavuşturulması amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından ekte yer alan “STEM Eğitimi Öğretmen El Kitabı” hazırlanmıştır.

Bu kaynak, http://scientix.meb.gov.tr/icerik/35 Bakanlığımız web adresinden yayınlanmaktadır ve tüm okullarda öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek disiplinlerarası STEM Eğitimi proje etkinliklerinde istifade edebilecekleri öneri niteliğinde bir kaynak olarak hazırlanmıştır.

Saygılarımızla,

Scientix Türkiye

STEM Eğitimi Nedir?

İçinde bulunduğumuz çağda, tüm bireylerden meraklı, araştırmacı ve üretici olması beklenmektedir. Bu sebeple, bireylerin soru sormalarını, araştırmalarını, üretmelerini ve buluş yapmalarını teşvik edici ve bu konulardaki yetenek ve ilgilerini ortaya çıkarıcı eğitim süreçlerine girmeleri gerekli görülmektedir.
Bireylerin soru sorma, araştırma, üretme, buluş yapma becerilerini ve ilgilerini ortaya koyabilmesi için eğitim süreçlerinde STEM disiplinleri alanlarındaki bilgilerini ve becerilerini bir araya getirebildikleri proje tabanlı öğrenme STEM eğitimi etkinliklerinin içine dahil edilmeleri gerekmektedir.

CEVAP VER