Tasarım elemanları ve Tasarım ilkeleri | Teknoloji ve Tasarım

0
5.645 views

Tasarım elemanları ve Tasarım ilkeleri

Tasarım Elemanları

 

1-Çizgi
Ürün veya çalışmalarda sık sık karşımıza çıkar. Çizgiler yön ve hareket gösterir. Yönlendirir. Şekil ve formları ayırır veya birleştirir. Çizgi nesnelerin çevrelenmesinde yardımcı olur. Çizgiler, kıvrımlı, düz, ince, kalın, hafif, keskin ve dağınık gibi özelliklere sahiptir.

 

2-Şekil
Farklı renk, değer ve dokularla oluşturduğu kapalı bir çizgisel öğenin çevrelediği alan olarak tanımlamak mümkün. Şekil, ayrıca yükseklik ve genişliğe sahip iki boyutlu nesne olarak da tanımlamak mümkün. Fakat endüstriyel ürünlerde hacim ve boyut ile birlikte üç boyutluluk kazanır. Temel geometrik şekiller daire, kare, üçgen ve dikdörtgen’dir.

 

3-Renk
Renk ışığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bırakmış olduğu etkidir. Dolayısıyla renk ışığın bir özelliğidir. Renkler insanların üzerinde birçok değişik duygular uyandırırlar. Gerçek dünyada gözümüzün algılayabildiği toplam renk sayısı milyonun üzerindedir. Genelde sıcak renkler uyarıcı, soğuk renkler ise gevşetici ve dinlendirici etki bırakırlar. Sıcak renk grubu sarı, kırmızı ve turuncu renklerden, soğuk renk grubu ise yeşil, mavi ve mor renklerden oluşur. Doğada karışıksız bulunan üç ana renk yani sarı, kırmızı ve mavinin birbiri ile karışmaları sonucunda üç ara renk oluşur Bu ara renkler; turuncu, mor ve yeşildir. Renk, tasarımda dikkati dürtükler. İzleyen üzerinde güçlü, duygusal ve psikolojik etkileri vardır.

 

4-Doku

Bir nesnenin dokunsal hissi veren yüzey kalitesidir. Doku hissetme hissini uyandırır. Görsel doku, işaretlerin ve şekillerin tekrarlanması yoluyla da oluşturulabilir.

 

5-Alan

Ürün veya somut bir nesne üzerinde görsel yüzeydir. Görsel materyalde alan kullanımı materyalin anlaşılabilir olmasını sağlar. Ürünlerde kullanılan doku, renk veya şekil gibi unsurlar alanın etkili kullanılmasıyla estetik kazanır. Görsel materyallerde alan kullanımı materyalin anlaşılabilir olması açısından büyük önem taşır. Kapalı (dolu) ya da açık (boş) alanlar olarak ikiye ayırabileceğimiz alan kullanımına en güzel örneklerden biri dergi ya da kitap tasarımlarıdır. Bu tasarımlarda sayfanın tamamı metin ya da şekiller ile doldurulmaz. Okuyucunun içeriği daha rahat takip edebilmesi için boş alanlara yer verilir.

 

6-Biçim
Bir alan, değer, renk ve doku farklılıkları nedeniyle sınırları belirlenmiş olarak algılanır ki buna biçim denir. Biçim, çizgi, renk açık ve koyudan oluşmuş yüzeydir. Lekelerle bir biçim oluşturabildiği gibi, kolaj tekniğiyle de biçimler oluşturulabilir. Diğer bir deyişle biçim, bir nesnenin dış sınırlarıdır. Doğada var olan her cismin, bir geometrik forma dayalı biçimi vardır. Bazıları da serbest görünümdedirler. Biçimi sınırlayan çizgi karakterleri, biçimin yuvarlak, sivri, keskin, yumuşak niteliklere sahip olmasına katkıda bulunurlar.

 

7-Değer
Işığın bir özelliğidir. Parlaklık veya ton olarak da adlandırılır.

CEVAP VER