Tasarım nedir – tasarımcı kimdir – tasarım türleri nelerdir?

0
569 views

Tasarım nedir – tasarımcı kimdir – tasarım türleri nelerdir?

Tasarım, bir sorunun çözümü için geliştirilmiş plan ya da fikirdir. Tasarım, öncelikle zihinde var olan bir fikirdir; ama bu fikir bir biçim verme dinamiğini içerir ve oluşum süreci içinde biçim kazanmış bir nesne olarak somutlaşır. Buna göre, her tasarım olgusunda bir fikir ve o fikre göre biçimlenmiş bir esne bulunur.
Tasarım kavramı her çeşit nesnenin ve düşüncenin insan tarafından oluşturulması anlamında kullanılmaktadır.

Tasarım Eğitimi ve Tasarımcı

Tasarım eğitimi, bireylerin seçtikleri sanat alanında eğitim almalarını sağlayarak bilgi ve beceri kazanmalarını, yeni ve özgün tasarımlar ortaya koyabilmelerini, ilgili alanda deneyim kazanmalarını sağlar.
Tasarımın her boyutu öğrenme-bilgi edinme temeline dayanmaktadır. Bu nedenle tasarımda öğrenme ve bilgi edinmenin sonu yoktur ve tasarımcı sürekli araştırma yapmak, kendini geliştirmek zorundadır.
Tasarımcıların aldıklar eğitim doğrultusunda kendi fikirlerini ve yeteneklerini yaratıcılıklarıyla birleştirip eşsiz ürünler ortaya çıkarmaları mümkündür.

Tasarımcı bir ürünü tasarlarken toplumun beklentilerini göz önünde bulundurmalıdır. Tasarımların gerçekleştirilmesinde firma politikaları, işletmenin ekonomik durumu, müşteri istekleri, hammadde-yardımcı malzeme ve pazar gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Tasarımcının Tanımı

Sanat yapılarını yaratan kişiye sanatçı denilmektedir. Sanayi ürününü ya da teknik bir ürünü yaratan kişiye de tasarımcı denilmektedir. Tasarımın öneminin artması ile beraber, tasarımcı kimdir? Soruları da artmaktadır. Küresel rekabette öne çıkmak isteyen firmalar, en iyi tasarımcıyı bulmak istemektedir.

Bir ülkenin ekonomik kalkınması, teknolojik gelişmesine nasıl bağlı ise, teknolojik gelişmesinde para, yönetim, makine ve pazarlar birlikte yetişmiş insan gücüne de o oranda bağlıdır.
Bir ülkedeki teknolojik gelişme, diğer bir ülkeye kolayca ve hızla geçebilmektedir. Bu nedenle gelişen teknolojiye paralel olarak insan gücünün de ihtiyaçlara uygun yetiştirilmesi gerekmektedir.
İnsanın gereksinimleri yaşadığı zamana, teknolojik gelişmelere göre değişiklik ve çeşitlilik göstermektedir. Buna bağlı olarak yaşadığımız çevrede her alana el atmış olan tasarlama olgusu da gelişmeler göstermiştir. Bir ürünün tasarlanmasında kullanılan yöntemler zamana ve teknolojiye göre farklılık gösterse de kültürel, ekonomik, teknolojik, sosyal v.b faktörler tasarlanacak ürünü ve tasarımcıyı etkilemeye devam edecektir.

Tasarımı oluşturan renk, biçim, çizgi, doku, gibi öğeler ise farklılaşan yöntemlere bağlı olarak değişiklik gösterecek, fakat tamamen ortadan kaldırmayacaktır. İşin özünü yaratıcılık oluşturmaktadır. Bu yaratım ürününün kullanım yerini, fonksiyonunu, şeklini, belirlediği gibi estetik öğeleri de yönlendirmektedir.

Bir nesnenin ya da planın inşa sürecinde mühendislik ve mimari çizimlerinin oluşturulmasına da tasarım denilmektedir. Hem isim hem de fiil olarak kullanabilen tasarlamak, yeni bir ürünün ya da objenin planlanarak geliştirilme sürecini anlatmaktadır. Bir yapının veya aygıtın temel kısımlarının kâğıt üstüne çizilmiş biçimi anlamına gelen tasarım, kendi içerisinde bir yapıya ve bu yapının arkasında bulunan planlamaya sahip olmaktadır.

Her sanatın temelinde tasarım olgusu yer almaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak olan yapının organizasyonu aşamasında her türlü faaliyeti içerisine almaktadır. Bir sorunun çözümünün geliştirilmesi için yapılan iyi bir plan ya da fikir olan tasarım, ilk olarak zihinde var olan bir fikir olmaktadır. Ancak zihindeki fikir biçim verme dinamiği de içermektedir. Oluşum süreci içerisinde de biçim kazanan bir nesne olarak somutlaştırılmaktadır.

Tasarım 3 farklı dala ayrılmaktadır.

Endüstri tasarımı, üç boyutlu olan nesnelerin tasarlanması ve geliştirilmesi ile alakalıdır. Araç – gereçler, makineler, mutfak malzemeleri ve diğer birçok farklı ürün endüstri tasarımı ile mümkündür.
Çevre tasarımında peyzaj, bina ve iç mekân tasarımları yapılmaktadır. Bu işlemler ile işlevsel, dayanıklı ve estetik tasarımlar yapılmaktadır.

Grafik tasarımında ise okunan ya da izlenen görüntülerin tasarımı yapılmaktadır. Oldukça geniş bir çalışma alanını yansıtan grafik tasarımında kitaplar, afişler, uyarı ve bilgi işaretleri gibi birçok şey tasarlanabilir.
Sınırların kalkmış olduğu küresel rekabet ortamında, sektörel olarak faaliyetlerde bulunan diğer firmalar ile yarışta öne çıkmak isteyen, müşterilerinin beklentilerine tam olarak cevap vermek isteyen ve memnuniyeti en yüksek seviyeye çıkarmak isteyen kuruluşlar tasarımdan vazgeçememektedir.

 

CEVAP VER