Teknoloji okuryazarlığı nedir? [pdf]

0
5.729 views

Teknoloji Okuryazarlığı

Eğitim alanında yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren daha sıkça kullanılmaya başlanan teknoloji teriminin tanımı sözlükte “Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç ve gereçleri kapsayan bilgi” şeklinde yapılmıştır (Bacanak, Karamustafaoğlu ve Köse, 2003, s. 92’ de aktarıldığı gibi).
20. yüzyıl’da teknolojinin gelişmesi ve bilginin teknolojik aygıtlar aracılığıyla elde edilmesi bu alandaki yeniliklerin takip edilmesini ve bilgi sahibi olunmasını gerekli kılmaktadır. Bireylerin Teknoloji konusunda bilgi sahibi olması için eğitim sistemi içerisinde teknolojiye ağırlık verilmeli ve öğretmenler kendilerini geliştirmelidir. Bunun için yöneticiler öğretmenlere imkân ve zaman sağlamalıdırlar.
Bireylere teknoloji bilgisinin verilmesi ile teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirilebilmektedir. Uluslararası Teknoloji Eğitim Kurulu olan ITEA tarafından yayınlanan “Teknoloji Okuryazarlığı İçin Standartlar: Teknolojik Çalışmalar İçin İçerik” ve “Tüm Amerikalılar İçin Teknoloji Projesi” isimli çalışmalarda teknoloji okuryazarı bir bireyin bilmesi ve yapması gerekenler belirlenmiştir.

Buna göre, teknoloji okuryazarı olan birey;
a) Teknolojinin ne olduğunu, nasıl ortaya çıkarıldığını, toplumu nasıl şekillendirdiğini ve toplum tarafından nasıl şekillendirildiğini bilen insandır. Birey televizyondan izlediği veya gazeteden okuduğu bir teknoloji haberini çok ilginç bulur, bu bilgiyi kazanır, davranışlarına yansıtır ve buna dayalı olarak bir fikir oluşturur.
b) Teknolojinin kullanılmasında tarafsız ve rahattır. Teknoloji ve kullanımının ülke için neden önemli olduğunu anlamak tüm bireyler için gereklidir (Bacanak ve diğerleri, 2003, ss. 193-194).
Teknoloji okuryazarlığı kavramıyla eş anlamlı olarak bilgi teknolojisi okuryazarlığı kavramı da kullanılmaktadır. Bilgi teknolojisi okuryazarlığı becerileri şu maddelerde toplanılabilir:
 Teknolojik araçları kullanma,
 Sistemlere ya da ağlara uygun alt sistemlerin nasıl olduğunu anlama,
 Kullanılan yazılımın nasıl çalıştığını anlama,
 Bilgi teknolojisine ait temel jargon ve terminolojiyi anlama,
 Teknolojiyi kullanarak sorunları çözme,
 Değişen bilgi kaynaklarını belirleme ve kullanma; bilgi teknolojisinin geçmiş ve geleceğini tartışma,
 Bilgi teknolojisine ilişkin etik ve yasal sorunlarla ilgili bazı düşüncelere sahip olma

(Polat ve Odabaş, 2008, s. 43′ de aktarıldığı gibi).
Bilgi teknolojilerinin kullanımı bilgiye erişim için gereklidir. Bilgiye erişim ise bilgi okuryazarlığının bir parçasıdır. Dolayısıyla bilgi teknolojileri okuryazarlığı bilgi okuryazarlığının kapsamında ele alınabilecek bir beceridir.

İndirmek için tıklayınız

indirteknolojiokuryazarligi

http://bbyuygulama.atauni.edu.tr/sp/assets/users/_zuhal.ozmen91/TeknolojiOkuryazarligi.pdf

CEVAP VER