Teknoloji Tasarım Dersi Kuşakları ve Etkinlikleri

Teknoloji Tasarım Dersi Kuşakları ve Etkinlikleri

Teknoloji Tasarım Dersi Kuşakları ve Etkinlikleri

Program, her biri 6, 7 ve 8. sınıfta devam eden üç kuşaktan oluşmaktadır. Bunlar; “Düzen”, “Kurgu” ve “Yapım” dır. Kuşaklara özgü her yıl için ayrı ayrı odak noktaları tespit edilmiştir.

teknoloji-tasarim-dersi-kusaklar-sarmal

Bu kuşakların özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

“Düzen” kuşağında öğrenciler;

Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.
Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekân, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.
Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar.
Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.
Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler.
Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için gerekli zihinsel alt yapıyı oluştururlar.

teknoloji-tasarim-dersi-duzen-kusagi-odak-etkinlik

“Kurgu” kuşağında öğrenciler;

Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar.
Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar.
Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.
Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

teknoloji-tasarim-dersi-kurgu-kusagi-odak-etkinlik

“Yapım” kuşağında öğrenciler;

Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar.

Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler.
Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar.
Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler.
Ürünlerinde gerekli gördükleri inovasyonu yaparlar.

teknoloji-tasarim-dersi-yapim-kusagi-odak-etkinlik

 

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
METİN GÜVEN
Portal Teması : Wptr.Co
Devamını oku:
29_ekim_cumhuriyet_bayrami_kac_gun_tatil_285ef
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekimgünü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde...

Kapat