Teknoloji ve tasarım dersi kazanımları 7. ve 8. sınıf

0
22.779 views

Sınıf defterlerini doldururken konu veya etkinlik değil KAZANIM yazıyoruz. Öğretmen dosyamız yanımızda olmadığında online ulaşabileceğimiz ders kazanımlarını sitemizden takip edebilir ve sınıf defterine yazabilirsiniz. 🙂

Teknoloji ve tasarım dersi kazanımları 7. sınıf

DÜZEN KUŞAĞI BİRİMDEN BÜTÜNE
1. Değişkenliği olan ve olmayan biçimleri ayırt eder.
2. Birim oluşturmada değişkenliği olan ve olmayan biçimlerin uygunluğunu sorgular.
3. Oluşturacağı birimde kullanacağı biçimlere karar verir.
4. Oluşturduğu birimlerin çoğalabilir olup olmadığını dener.
5. Çoğalma imkânı olan birimi elde eder.
6. Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir.
7. Belirlediği birimi tekrarlayarak bir düzen oluşturur.
8. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri ifade eder.
9. Özgün tasarımlar elde etmek için ısrarla çalışır.
10. Özgün tasarımlar oluşturma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
11. Günlüğünde yer alan düşüncelerini, duygularını, sorunlarını, kaygılarını ve beğenilerini isteyerek paylaşır

KURGU KUŞAĞI BİRİMDEN BÜTÜNE

1. Meraklarını, hayallerini ve düşüncelerini ifade eder.
2. Meraklarının, hayallerinin ve düşüncelerinin çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun olduğunun farkına varır.
3. Farkına vardığı sorunlardan birini seçerek çözümüne yönelik öneriler getirir.
4. Çözüm önerisine yönelik düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar.
5. Başkalarının çözüm önerisine yönelik düşüncelerini dikkate alır.
6. Düşünceden çizime ulaşma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
7. Çözüm önerisine yönelik çizimlerin başkaları tarafından anlaşılması için taşıması gerekli nitelikleri sorgular.
8. Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği aşamaları paylaşır.
9. Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşmaya istekli olur.
10. Özgün tasarımları ile ilgili eleştirilere açık olur.
11. Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamakta kararlı olur.

KURGU KUŞAĞI HAYALLERİM. DEĞ. VE GELİŞİM

1. İlk çalışmada yaşadığı süreci ve çözüm önerilerini değerlendirir.
2. İlk çalışmaya yönelik değerlendirmelerini yazılı olarak ifade eder.
3. İlk çalışmaya yönelik yaptığı değerlendirmelerle bireysel düşüncelerindeki değişim ve gelişimi fark eder.
4. Merak ve hayal ettiği düşüncelerini ifade eder.
5. Merak ve hayal ettiği düşüncelerinin, çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun
olduğunun farkına varır.
6. Sorun olduğunu fark ettiği düşüncelerinden birini çözüme ulaştırmak için seçer.
7. Seçtiği sorunun çözümüne yönelik öneriler getirir.
8. Çözüme ait düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar.
9. Çözüme yönelik çizimlerinin başkaları tarafından anlaşılabilir nitelikte olmasına
özen gösterir.
10. Düşünceden çizime kadar olan süreçte yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
11. Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği aşamaları paylaşır.
12. Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşırken özgün davranır.
13. Kendine güvenini ve yaratıcılığını tasarladığı üründe ortaya çıkarır.
14. Çözüme yönelik özgün tasarımlara ulaşmak için ısrarlı olur.

Y A P I M  K U Ş A Ğ I – ÜRETİYORUM

1. Yaşamındaki sorunların farkına varır.
2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.
3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar.
4. Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.
5. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.
6. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir.
7. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar.
8. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler.
9. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.
10. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.
11. Tasarımın yapım aşamalarını planlar.
12. Tasarımını yaptığı plana göre gerçekleştirir.
13. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler.
14. Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.
15. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar.
16. Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
17. Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır.
18. Kendine olan güvenini ve yaratıcılığını çözüm sürecinde sergiler.
19. Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamaya kararlı olur.

 


 

Teknoloji ve tasarım dersi kazanımları 8. sınıf

D Ü Z E N  K U Ş A Ğ I

BÜTÜNDE FARKLILIK

1. Bütünsel yapıyı hareketli göstermek için renk, yön ve oranın önemini fark eder.
2. Değişkenliği olmayan biçimler kullanarak birimler oluşturur.
3. Oluşturduğu birimlerin çoğalabilir olup olmadığını dener.
4. Çoğalma imkânı olan birimi elde eder.
5. Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir.
6. Belirlediği birimi tekrarlayarak bir düzen oluşturur.
7. Oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını kullanır ve ifade eder
8. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri açıklar.
9. Tasarımı hakkında çevresiyle görüş alışverişinde bulunur.
10. Özgün tasarımlar oluşturmada kararlı olur.
11. Özgün tasarımlar oluşturma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
12. Süreçte yaşadığı duygu ve düşüncelerini paylaşmaktan zevk alır.

 

K U R G U  K U Ş A Ğ I

DÜŞÜNCELERİMİZİ NASIL KORUYALIM

1. Önceki çalışmada ortaya koyduğu çözüm önerisinin başkaları tarafından anlaşılırlığını araştırır.
2. Araştırma sonuçlarını dikkate alarak önceki çalışmada ortaya koyduğu çözüm önerisine ait çizimde gerekli değişikleri yapar.
3. Çözüm önerisini anlatan çizimlerde kullanılan gösterim tekniklerini fark eder.
4. Çözüm önerilerinin yasal koruma altına alınma yollarını ve sürecini ifade eder.
5. Merak ve hayal ettiği düşüncelerini ifade eder.
6. Merak ve hayal ettiği düşüncelerinin, çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun olduğunun farkına varır.
7. Sorun olduğunu fark ettiği düşüncelerinden birini çözüme ulaştırmak için seçer.
8. Seçtiği sorunun çözümüne yönelik öneriler getirir.
9. Çözüm önerisine yönelik düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar.
10. Çözüme yönelik çizimlerinin başkaları tarafından anlaşılabilir nitelikte olmasına özen gösterir.
11. Düşünceden çizime kadar olan süreçte yaşadıklarını günlüğünde ifade eder.
12. Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği aşamaları paylaşır.
13. Düşüncelerini ve hayallerini başkalarıyla paylaşmaktan zevk alır.
14. Kendine güvenini ve yaratıcılığını çözüme yönelik tasarısında ortaya koyar.
15. Özgün tasarımı ile ilgili eleştirilere açık olur.

Y A P I M  K U Ş A Ğ I

NASIL TANITALIM

1. Yaşamındaki sorunların farkına varır.
2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.
3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar.
4. Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.
5. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.
6. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir.
7. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar.
8. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler.
9. Tasarım önerisinin benzer ürünlerden farklı olabilmesi için sahip olması gereken özelliklerini sorgular.
10. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.
11. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.
12. Tasarımın yapım aşamalarını planlar.
13. Tasarımı, belirlediği planlamaya bağlı kalarak gerçekleştirir.
14. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler.
15. Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.
16. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar.
17. Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
18. Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır.
19. Kendine güvenini ve yaratıcılığını tasarladığı ürüne yansıtır.
20. Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamaktan zevk alır.
21. Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi için ek çalışma gerekip gerekmediğini belirler.
22. Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi için çevresindeki kişilerin fikirlerini alır ve listeler.
23. Pazarlanabilirlik açısından uygun gördüğü fikirleri dikkate alarak ürününde değişiklik (inovasyon) yapar.
24. Çevresindeki kişilerin fikrini alarak ürününe özgün ve akılda kalıcı bir marka bulur.
25. Ürünün üzerinde kullanabilmek için logolar tasarlar.
26. Tasarladığı logoları çizer ve en uygun olanını seçer.
27. Ürün için bir slogan geliştirir.
28. Ürünün özelliğine uygun ambalaj tasarlar.
29. Ambalajın farklı, yeni, değişik ve çekici olmasına özen gösterir.
30. Ambalajın taşıması gereken özellikleri belirler.
31. Ambalaj tasarım önerisini uygun yazı tipleri, renkleri, resim ve süslemeler
kullanarak çizimle ifade eder.
32. Ambalajı, belirlediği özelliklerde üretir.
33. Yazılı veya görsel basında ürünü pazarlamak için reklâm senaryosu hazırlar.
34. Reklâm senaryosunu kullanarak basit çizimlerle reklâm öykü panoları hazırlar.
35. Ürünü pazarlanabilir hâle getirmeye kararlı olur

 

 

 

 

CEVAP VER