Teknoloji ve tasarım dersi yeni programın farklılıkları

0
4.183 views

Bir Önceki Program ile Yenilenen Programın Farkı

 • Bir önceki program 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanmış bir programdı. 2012-2013 eğitim öğretim yılında Teknoloji ve Tasarım Dersi 6. sınıflardan kaldırılınca öğretim programının yenilenmesi bir ihtiyaç oldu. Dolayısı ile program 7 ve 8. sınıflar için yeniden hazırlandı.
 • Bir önceki programda “tasarım” vardı, fakat “teknoloji” yeterince yer almamaktaydı (teknoloji sadece öğrencilerin ilgi ve bilgisine bağlı olarak yaptıkları serbest proje ve etkinliklerde gündeme gelmekte idi). Bu programda buna yer verildi.
 • Yenilenen programda, öğrencilerin birçok teknolojik yenilikten haberdar olmaları sağlanarak bu konularda tasarım çalışmaları yapmaları hedeflendi.
 • Bir problemin belirlenmesi (tanımlanması), belirlendikten sonra analiz edilmesi ve çözümü için gerekli bilgi ve zihinsel becerilerin edinilmesi programın diğer bir hedefi oldu.
 • Bir önceki programdaki “Tasarım Süreci” yenilenen programda” Tasarım Odaklı Süreç” olarak yer aldı.
 • Bir önceki program ile yenilenen “Öğretim Programının Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar” bölümü kısmen örtüşmektedir. İmkânlara göre okulda bir Teknoloji ve Tasarım İşliği/Atölyesi olması, öğrenci sayısı 25’den fazla olan sınıflarda sınıfların ikiye bölünmesi, derslerin bölünmeden iki saat olarak planlanması, öğrencilerin oluşturdukları projeleri dönem içinde ve sene sonunda sergilemeleri gibi esaslar iki programda da yer aldı.
 • Bir önceki programda etkinlikler ve konular kuşaklara göre (düzen, kurgu ve yapım kuşağı) planlanmışken yenilenen programda öğrenme alanı yaklaşımına göre planlandı.
 • Bir önceki programda var olan tasarım günlüğü tutma zorunluluğu, yenilenen programda kaldırıldı.
 • Yenilenen programa, programın felsefesi, temel beceriler, değerler eğitimi ve rehberliğe ilişkin kazandırılması düşünülen hedefler, doğrudan veya dolaylı olarak yerleştirildi.
 •  Bir önceki programdaki kazanım sayıları yenilenen programda azaltıldı. Kısacası yenilenen program sadeleştirildi.
 • Yenilenen programda yer alan kazanımların bazılarına açıklamalar eklendi. Bazı kazanım açıklamalarında verilen örnekler değiştirildi ya da kazanım veya açıklamalar sadeleştirildi.
 •  Yenilenen program, diğer derslerle ilişkilendirildi.
 • Örneğin 7. sınıfta, kazanımların bir kısmı disiplinler arası yaklaşım kapsamında Bilişim Teknolojileri dersinde “Ürün Oluşturma” ünitesi, Görsel Sanatlar dersinde “Görsel İletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanı ve Fen Bilimleri dersinde “Fen ve Mühendislik Uygulamaları” gibi farklı ders ve ünitelerle ilişkilendirildi.

CEVAP VER