Teknoloji ve tasarım dersine yönelik hazır materyaller hakkında yazı

0
3.072 views

Teknoloji ve tasarım dersinde Hazır çizim, hazır proje setleri, hazır materyaller, öğrenci ders kitabı kullanılması hakkında Talim ve terbiye kurulu tarafından 29.09.2006 okullara gönderilen bir yazıyı sizlerle paylaşıyorum.

Talim ve Terbiye Kurulunun 29.09.2006 tarih 020154 sayılı yazısında “Bu konuda okul idareleri ve öğretmenlerin dikkatinin çekilmesi, dersin uygulanmasında 2583 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Kurul Kararı ile kabul edilen Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nda yer alan “Uygulama Esasları” başlığında verilen açıklamalara göre gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” açıklamaları bulunmaktadır.

 

 

ttkb_hazirprojesetleri

CEVAP VER