Teknoloji ve tasarım kursları iptal edildi [bimer cevap]

0
2.646 views

Teknoloji ve tasarım kursları iptal edildi [bimer cevap]

Destekleme ve yetiştirme kursumuzun kapatılması dolayısıyla bakanlık görüşü istediğim bimer başvurum…

“Hatay – Kırıkhan Ticaret Borsası Ortaokulunda Teknoloji ve tasarım dersi öğretmeni olarak görev yapıyorum.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında http://kurs.eba.gov.tr üzerinden yaptığım başvuru, 28 Eylül 2016 tarihinde öğretmen başvurularının bitimine saatler kala KAMİL KENAN ERDOĞAN isimli Eba kurs yöneticisi tarafından Teknoloji ve tasarım dersine kapatılmış, kurs modülünden kaldırılmış ve başvurum “reddedildi” olarak sistemde görünmüştür.

Teknoloji ve tasarım dersi ortaokul 7 ve 8. sınıflarında zorunlu ve haftalık programda var olan bir derstir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında öğrenci-veli talebi doğrultusunda açılabilecek bir derstir. Teknoloji ve tasarım dersinin kurs modülünden kapatılması MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 23/09/2014 tarih 41445909 sayılı ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ’ne ters bir durumdur. Kurs açılacak dersler ilgili yönergenin 10. maddesinde belirtilmiş ve “Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarından mezun kursiyerler için belirlenen kurs merkezlerinde, Bakanlıkça ilan edilen örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır.” denilmektir.
Bakanlığımız TEOG kaygısı dolayısıyla bu tasarrufta bulunduysa Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Seçmeli derslerin kurs başvurularını neden reddetmemiştir?
Teknoloji ve tasarım dersi öğretmenlerinin Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında yaptıkları başvuruların reddedilmesi, eba kurs modülünden dersimizin kaldırılması, öğretmen, öğrenci ve velilerin mağdur edilmesi hakkında Bakanlık Görüşü istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.”

 
 
bk_001
Sayın METİN GÜVEN,
T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’ ne yapmış olduğunuz ________ sayılı başvurunuz 19.10.2016 tarihinde SINAV YÖNETİMİ, MORAL MOTİVASYON VE REHBERLİK DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından cevaplanmıştır:

Sayın İlgili;

 MEB Örgün ve Yaygın Eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, kurslarda açılacak dersler başlıklı 10. maddesinde, “Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarından mezun kursiyerler için belirlenen kurs merkezlerinde, Bakanlıkça ilan edilen örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır.” hükmü yer almaktadır.
Anılan madde gereğince modülde yer alan dersler yıl içindeki inceleme raporları, derse devam durumları ve dersin uygulamadaki verimliliği gibi kriterler göz önüne alınarak Bakanlıkça belirlenmekte olup, modülde bulunan derslerden bu dönem içinde kurs açılması mümkün bulunmaktadır.İyi günler dileriz…

Başvurunuz ile ilgili tüm işlemleri BİMER’in internet adresinden takip edebilirsiniz.

CEVAP VER