Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerinin Mağduriyeti

1
5.220 views

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkemizde son 6 yıldan beri yanlış politikalar sonucu Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenleri artık sıkıldı, bunaldı.

 

Sorunlar

-2012 yılında yapılan Alan Değişikliği ve Eş durumu zorunluluğu ile yaklaşık 2750 kişinin bu alana geçmesi,

-4+4+4 sistemi ile dersin 6.sınıflardan kaldırılması,

-Okulların birçoğunda atölyeler ve işlikler olmaması,

-Güncellenen müfredatta öğretmenlerin hazırlıksız olması ve alan dışı branşın olması sebebiyle verimsiz olacağı,

-Norm sorunu ve İl Dışı Tayinlerde normların bazı illerde hemen hemen hiç yer olmaması sebebiyle tayin zorluğu,

Destekleme ve Yetiştirme kursu açılamaması ve teşvik edici uygulamalara önem verilmeyişi,

-Seçmeli Dersler için Talim Terbiye Kurulu’nda yer alan listede olmaması,

-Teknoloji ve Tasarım dersi içi bölüm yetiştiren fakültelerin ve bölümlerin kapatılması,

Bu sorunların genel itibarı en önemli sorun ise Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerinin birlik olamayışıdır. Bunları yazmamdaki temel gaye farkındalık içindir. Öğrencilerimize sorunları çözelim arayışı için ders işlerken kendi sorunlarımızı çözemeden nasıl bu dersi sahiplenip, ileri taşıyacağız oda ayrı bir muammadır.

 

1 YORUM

CEVAP VER