Teknoloji ve tasarım yeni program ölçme ve değerlendirme

0
4.853 views

Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı ile İlgili Muhtemel Sorular ve Cevaplar

1. Değerlendirme her ünite sonunda mı olmalı?

Değerlendirme her ünite sonunda olabileceği gibi, bilgi düzeyinde ölçme ve değerlendirme tüm ünitelerin tamamlanmasının ardından da yapılabilir.

Ancak ürün ve proje değerlendirmesi, süreç ve ürünün kendisi değerlendirilerek yapılabilir. Ürün değerlendirilirken öz ve akran değerlendirme formlarından da yararlanılabilir. Ayrıca ürün değerlendirilirken öğretmen tarafından ölçek de hazırlanabilir.

Bu ölçekte ürünün zamanında tamamlanması, özgünlüğü,işlevselliği, estetik yönü, uygulanabilir olması, ekonomik olması vb. gibi kriterler dikkate alınabilir. Bilgi düzeyini ölçmek için test, açık uçlu soru vb. ölçme araçlarından yararlanılabilir.

Not giriş işlemleri, 8. sınıflarda eski modüle göre, 7. sınıflarda ise güncellenecek modüle göre yapılmalıdır.

Bu ayrımın gerekçesi şudur: Program 7. sınıftan başlayarak uygulanacaktır.
Dolayısı ile 7. sınıf programı bu yıl yürürlüğe girerken 8. sınıf eski programa göre devam edecektir. 8. sınıf ise bir sonraki yıl yürürlüğe girecektir.

Teknoloji ve tasarım yeni program ölçme ve değerlendirme

CEVAP VER