Teknoloji ve tasarım yeni programın amaçları

0
2.543 views

Programın Genel Amaçları

1. Teknoloji ve Tasarım dersinin iki temel amacı vardır. İlki hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen bireyler yetiştirmek; İkincisi ise teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirmektir.
2. Teknoloji geliştirme süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırmaktır.
3. Tasarım kavramı, türleri ve süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırmaktır.
4. Günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümüne ilişkin sorumluluk almalarını sağlamaktır.

Teknoloji ve tasarım yeni programın amaçları

CEVAP VER