Teknoloji ve tasarım yeni programın “Uygulama Esasları”

0
1.626 views

Teknoloji ve tasarım yeni programın “Uygulama Esasları”

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması sürecinde aşağıdaki esaslar gözetilir.
1. Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği/Atölyesi” olarak düzenler. İşlik/atölye içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanır.
2. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25’ten fazla olan sınıflar gruplara ayrılır. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir. Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yılsonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir.
3. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nda esas alınan öğrenme yöntemlerine uygun olarak öğrencilere, yapacakları etkinliklerde; kolay ulaşılabilir, maliyeti düşük, güvenli ve basit araç-gereç ve malzemeleri seçmeleri önerilmektedir.
4. Etkinlikler işlik/atölye ortamında ve öğrenciler tarafından yapılacak şekilde tasarlanmalıdır.
Bunun yanında imkânlar dâhilinde teknoloji destekli uygulama olanağı sağlayacak ortamlarda oluşturulmalıdır.
5. Teknoloji ve Tasarım Dersinin verimli bir şekilde işlenebilmesi için, haftalık ders çizelgesinde bölünmeden ardışık iki ders saati olarak planlanması uygun olacaktır.
6. Yaşanılan çevrede teknolojik alanlarda faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu alanda çalışan uzmanların okula davet edilmesi için gerekli planlamalar yapılır.
7. Okul dışında düzenlenecek gezi, gözlem, inceleme ve araştırmaya dayalı etkinlikler, her sınıf düzeyi ihtiyaçlarına uygun olarak zümre öğretmenleri tarafından planlanır.
8. Öğrencilerin programda yer alan kazanımları elde edebilmesi için Türkçe, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar vb. gibi birçok alan ile iş birliği içerisinde planlanan etkinlikler gerçekleştirilir.
9. Öğretim programının sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için öğretmen ön hazırlık yapar. Öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak etkinlikler planlanır.
10. Öğretim programının kazanımlarına ulaşmada kullanılan öğretim materyalleri (belgesel, video, poster, resim, sunu vb.) öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun ve öğrenmeyi destekleyecek nitelikte hazırlanır.
11. Teknoloji ve Tasarım Dersi yürütülürken araç-gereç ve malzemelerin iş güvenliği esaslarına uygun bir şekilde kullanılması ve öğrencilerde iş güvenliği bilinci oluşturulması sağlanır. Öğrenciler ders kapsamında oluşturdukları ürünleri diğer öğrencilerin görebilecekleri yerlerde veya panolarda sergiler.
12. Öğrencilerin etkinliklerde geliştirmiş oldukları fikir ve çalışmaların, okul içerisinde uygun mekânlar mevcut ise bu mekânlarda, değil ise çalışmaların dijital formatta saklanması sağlanır.
13. Öğrenciler öğretim yılı sonunda oluşturdukları ürünlerden beğendiklerini, okul yönetimi, alan öğretmenleri, öğrenciler ve veliler tarafından organize edilecek ‘Bunu Ben Yaptım’ şenliğinde sergiler ve tanıtırlar.

CEVAP VER