SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Neden TÜBİTAK Bilim Fuarları? 

Her öğrencinin bilimsel bir proje yapabileceği ve her okulun da bir bilim fuarı gerçekleştirebileceği öngörüsünden yola çıkarak 4006 Bilim Fuarları programı açılmıştır. Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak “her fikir değerlidir.” ilkesi ile bilimsel süreç takip edilerek yapılacak olan her türlü proje bu fuar kapsamında değerlendirilebilecektir. Öğrencilere hipotez geliştirme ve hipotezlerini test etme imkanı sağlamak bu programın ana amaçlarındandır. Aynı zamanda okullarımızda hiçbir masraf yapılmadan, sadece okulun imkanları (sıra, masa, koridor, bahçe, vs.) kullanılarak bir bilim fuarı gerçekleştirilebileceği fikrini hayata geçirmek istiyoruz.

Sonuç olarak, her öğrencinin “bilime iz bırakabilmesini” sağlayacağını düşündüğümüz bu program, öğretmenlerimizin süreci anlaması ve öğrencilere doğru bir şekilde aktarması ile gerçekleşecektir.

2. 2016-2017 TÜBİTAK Bilim Fuarları’nda kaç okulun desteklenmesi planlanmaktadır?

2016-2017 eğitim öğretim yılı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları çağrısında desteklenecek okullar TÜBİTAK Başkanlığı OLURu ile belirlenecektir.

3. TÜBİTAK Bilim Fuarları 2016-2017 eğitim öğretim döneminde hangi tarihlerde gerçekleşecektir?

TÜBİTAK Bilim Fuarları, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için, 14 Nisan – 14 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu tarihler arasında en az 1 gün, en fazla 3 gün olacak şekilde bir fuar tarihi belirlemeniz gerekmektedir.

4. İlkokullar destek kapsamında mıdır?

Sadece MEB’e bağlı devlet okulları ile BİLSEM’lerin  5-12. sınıfları destek kapsamındadır.

5. Özel okullar başvurabilir mi?

TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme programı özel okulları kapsamamaktadır.

6. Hangi okullar destek kapsamındadır?

Devlet ortaokulları, liseleri ve 5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren BİLSEM’ler destek kapsamındadır.

7. TÜBİTAK Bilim Fuarları’nda kimler proje yürütücüsü olabilir?

TÜBİTAK Bilim Fuarları’na okul/BİLSEM adına okul/BİLSEM müdürü tarafından bu süreci takip etmekle görevlendirilmiş tam zamanlı görevli bir öğretmen proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilir.

8. Nereden ve nasıl başvuru yapabiliriz?

bilimiz.tubitak.gov.tr üzerinden her okul için sadece bir kişi proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilir.

9. Süreci kısaca özetleyebilir misiniz? 

  1. Sistem üzerinden başvuru yapılması.
  2. Başvuru sırasında TÜBİTAK tarafından görevlendirilen Akademik danışmanlardan  (il temsilcileri) projelerin uygunluğu hakkında görüş alınır.
  3. Desteklenmesine karar verilen okullar tarafından sözleşmenin imzalanarak TÜBİTAK’a gönderilmesi.
  4. Desteğin proje yürütücüsü hesabına yatması.
  5. İl temsilcisi  proje değerlendirmesi
  6. Fuarın düzenlenmesi ve izlenmesi.
  7. Yapılan harcamalara ilişkin mali rapor bilgilerinin bu süreç boyunca sisteme girilmesi.
  8. Fuara ait sonuç raporunun web sitesi üzerinden doldurulması.
  9. Projenin sonuçlanması

10. Program kapsamında her okula ne kadar ve ne kapsamda destek verilmektedir?

TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında 5000 TL para desteği verilmektedir.

TÜBİTAK Bilim Fuarlarının çıkış noktası okul ortamında okulun imkanlarını kullanarak bilim fuarı düzenlenmesidir. Diğer bir önemli nokta ise öğrencilerin çevrelerinde var olan malzeme ve kaynakları kullanarak proje geliştirmeleri ve sunmalarını sağlamaktır.

Proje yürütücülerinin harcamalara ait faturaları çağrı metninde belirtildiği şekilde kestirmesi ve olası denetimlerde beyan edilmesi için genel hükümler çerçevesinde muhafaza etmesi gerekmektedir (Kamu idarelerinin hesap ve işlemlerine ilişkin her çeşit belge ve bilgi, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için ilgili idarenin kontrol ve gözetiminde bütçe yılının bitiminden başlayarak zaman aşımını kesen ve durduran haller hariç on yıl süreyle saklanır.)

11. Bilim fuarını gerçekleştiremez isek, TÜBİTAK’tan aldığımız nakit desteği iade etmemiz gerekir mi? 

İade edilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için 4006 programı çağrı metni ve sözleşme metni kurallarını inceleyiniz.

12. İl temsilcisi kimdir?

TÜBİTAK tarafından görevlendirilmiş üniversitede çalışan alanında uzman akademik personeldir.

13. Başvuru aşamasında il temsilcisi görüşü almazsam ne olur?

Başvuru aşamasında il temsilcisi görüşü almak, sergilenmesini planladığınız projelerinizi geliştirmeye ve 4006 Çağrısı kurallarına uygun hazırlanmasına yönelik bir uygulamadır. Dilerse  başvuru sahibi il temsilcisi görüşü almayabilir. Başvuru tamamlandıktan sonra  desteklenmesine karar verilen okullar ilan edilip destek tutarı okullara aktarılacaktır. Bu aşamadan sonra ve  fuar sergisinden önce il temsilcisi sisteme girilen projeleri değerlendirecektir. Başvurunuzdaki projeler il temsilcisi tarafından  uygun bulunmaz ise bu projelerin fuarda sergisine izin verilmeyecek olup destek iadesi ya  da itiraz süreci başaltılacaktır. Tüm bu nedenlerden ötürü başvuru aşamasında projeleriniz hakkında il temsilcinizden görüş almanız önerilmektedir.

14. Bir projede en fazla kaç  öğrenci/danışman yer alabilir?

Bir projede en fazla 3 danışman öğretmen ile 7 öğrenci görev alabilir. Bir proje için görev verilebilecek kişi sayısı en fazla 10 kişidr.

15. Bir öğrenci birden fazla projede görev alabilir mi?

Evet alabilir.

16. Yürütücü ve  danışman öğretmen egzersiz ücreti alabilir mi?

TÜBİTAK ve MEB arasında gerçekleşen protokol gereği 4006 Bilim Fuarlarında görev yapan öğretmenler egzersiz ücreti talep edebilir. Ancak bu talebin değerlendirilmesi ve uygulanması okul yönetimi, İl/İlçe MEM ve MEB’in nihai kararına bağlıdır.

17. 4006 Bilim Fuarlarına katılan öğrencilere YGS de ek puan verilir mi?

Hayır. Böyle bir uygulamamız bulunmuyor. Ancak 4006 yürütücülerini 4006 Bilim Fuarlarına katılan öğrencilerin performans notunun iyileştirilmesi yönünde teşvik ediyoruz.

18. İl temsilcisi projelerimizi onaylamazsa ne yapmamız gerekir?

İl temsilcisi kararına dilekçe yoluyla itirazda bulunabilirsiniz. İtirazınızın reddi durumunda destek tutarı iadesi söz konusudur. İtirazınızın kabulu durumunda sergi gerçekleşebilir. İl temsilcsi kararına itiraz edilmediği durumda destek iadesi gerçekleştirilmelidir.

19. Okulumuz/öğrencilerimiz ekonomik olarak böyle bir etkinliğe katılmaya müsait değil.

TÜBİTAK Bilim Fuarları her ekonomik/bilişsel seviyedeki öğrencinin proje yapabileceğini göstermeyi hedeflemektedir. Evde ve çevrede bulunan basit malzemelerle hazırlanan projeler beyaz kağıda raporlanarak, kullanılmış kolilerden bile yapılabilecek proje kartonunda, okulda bulunan sıralar üzerinde sergilenecek şekilde tasarlanabilmektedir. Elbette maddi kaynak gerektiren projeler de tasarlanabilir ancak böyle bir gereksinim olmadığını hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin anlaması ve uygulaması beklenmektedir. Aynı şekilde, fuarlar düzenlenirken, kiralık standlar, kaliteli matbaa/reklamcı ürünü afişler, açılış kokteylleri, davetiyeler vs. gerekmeden çok sade bir şekilde planlanması tercihimizdir. Fuarlarda odak noktası öğrencilerin proje posterleri ve sunumları olmalıdır.

20. Okul/BİLSEM müdüründen izinsiz fuar düzenleyebilir miyiz?

Okul/BİLSEM müdürünün bilgisi dışında fuar düzenlemeniz mümkün değildir. Okul/BİLSEM müdürleri  proje sürecinde okulun var olan imkanlarını sunarak sürece dahil olmalıdır.

21. İlçemizde bilim şenliği yapılıyor zaten. Projeleri ilçedeki şenlikte sergilemek mümkün mü? Okulda yapmamız şart mı?

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları  Destekleme Programı  MEB’e bağlı okullarda ve BİLSEM’lerde düzenlenecek bir bilim fuarını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Okul/BİLSEM dışında yapılacak fuarlar destek kapsamında değildir.

22. Başvuru/Kayıt sırasında sisteme girdiğimiz bilgileri değiştirebilir miyiz?

Son başvuru tarihine kadar başuru onayınızı kaldırarak  bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Başvuru son tarihinden sonra gereken güncellemeleri dilekçe ile [email protected] adresine iletmeniz gerekmektedir.

23. Süreçle ilgili duyuruları nasıl takip edebiliriz?

TÜBİTAK’ın duyuruları ve bildirileri için başvuru sahibinin sisteme giriş yaptığı e-posta adresi ile bilimiz.tubitak.gov.tr ile tubitak.gov.tr/4006 web sitelerini düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. Fuarlarla veya okulunuzla ilgili özel sorular için [email protected] ‘ye e-posta atmanız gereklidir. Başvurularla ilgili sorular forum.tubitak.gov.tr linki üzerinden de cevaplanmaktadır.

CEVAP VER