Türkiye OECD sıralamasında sınıfta kaldı.

0
1.654 views

Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl yayınlanan Küresel Rekabet Endeksi’nde ‘inovasyon ve derinlikte’ 47. sıradayız.Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu tarafından yayımlanan Global İnovasyon Endeksi sıralamasında da Türkiye dünyadaki 142 ülke arasında 68. sıradadır.Ek olarak Türkiye’nin ilk 20’ye girdiği kriterlerin başında 11. sırayla HİV virüsü geliyor. HIV virüsünü, 15. sırayla yerel rekabet, 16. sırayla yeni firma kurma süresi, 18. sırayla yerel tedarikçi sayısı, 20. sırayla uçak ile ulaşımı takip ediyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın dünya ve (OECD) sıralamasında Türkiye’nin yerini gösteren rapor hazırladı. Raporda Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri gözler önüne serildi. Durum içler acısı.HUKUKTA İLK 100’DE YOKUZ

Türkiye kişi başına düşen gelirde 65, insani gelişmişlik endeksinde 90, PISA’da 44, küresel rekabette 56, sırada bulunuyor. Devamında küresel cinsiyet uçurumunda 120, basın özgürlüğünde 154, araştırma- geliştirmede 68, kadınların iş dünyasına katılımında 134. sırayı tutuyor. Terörizmin iş dünyasına maliyetinde 129, enflasyonda 125. ve hukuki haklar endeksinde ise 101. sırada yer alıyor. 

tablo

EĞİTİMDE SINIFTA KALDIK

2012 yılında yapılan PISA sınavına göre Türkiye matematikte 44, fende 43. ve okuma sınavında 31. oldu.  4. ve 8. sınıfların katıldığı ve Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu olan TIMMS’de de durum farksız. Matematik alanında 4. sınıf seviyesinde 469 puan ile 50 ülke arasında 35. olan Türkiye, hiçbir Avrupa ülkesinin önüne geçemedi. Aynı sınavda 8. sınıf seviyesinde 452 puan ile 42 ülke arasında 24. sırada yer tutan Türkiye, sadece Makedonya’yı geçebildi. Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi olan PIRLS’de de Türkiye 35 katılımcı ülke arasında 28. sırada yerini aldı.

Cinsiyet eşitsizliği had safhada

Dünya Ekonomi Forumu’nun 2013 cinsiyet eşitsizliği raporunda Türkiye, 136 ülke arasında 120. sırada bulunuyor.  Ülkemiz orta-üst gelir gurubundaki 37 ülke arasında 34, Avrupa ve Orta Asya gurubundaki 44 ülke arasında ise en son sırada. Çalışmada 4 temel kriter kullanıldı. Türkiye (en başarılı olduğu) sağlık alanında 59, siyasete katılımda 103, eğitime erişimde 104, ve (en başarısız olduğu) ekonomiye katılımda 127. sırada.

 

CEVAP VER